วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

รถร่วมโวย นโยบายหาเสียงเพิ่มรถเมล์ฟรี หวั่นเจ๊งระนาว


รถร่วมโวย นโยบายหาเสียงเพิ่มรถเมล์ฟรี หวั่นเจ๊งระนาว นายวิทยา เปรมจิตร์ นายกสมาคมพัฒนารถร่วมบริการเอกชน หรือรถร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครบางรายชูนโยบายรถเมล์ร้อนฟรี 1,600 คัน ตนในนามของสมาคมฯ มีความเป็นห่วงว่าอาจทำให้รถร่วม ขสมก.เจ๊ง เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้มีรถเมล์ร้อนฟรีเพียง 800 คันนั้น ก่อผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการรถร่วมขสมก.อยู่แล้ว โดยที่ผ่านมา รถร่วม ขสมก.ขาดรายได้จากนโยบายรถเมล์ฟรีของรัฐบาลมาตลอด หากกทม.มีมาตรการให้ใช้รถเมล์ร้อนฟรีทั้งหมด ผู้ประกอบการรถร่วมขสมก.ก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ เพราะต้นทุนค่าประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่รัฐกลับไม่ให้มีการปรับค่าโโยสาร การหาเสียงนโยบายนี้จึงเห็นว่า เป็นการนำภาษีของประชาชนมาชดเชยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งการกำหนดค่าโดยสารต่างๆเป็นส่วนของกระทรวงคมนาคมที่รับผิดชอบ
 MThai News

Blogger templates